Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FARADBOX.nl

Artikel 1         Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op - en gelden voor - alle aanbiedingen, alle door de gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en/of overige handelingen van FARADBOX.nl te Enschede, hierna te noemen: FARADBOX.nl.
 2. De koper/opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden benoemd als: de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij zijn eigen voorwaarden hanteert, zullen deze niet worden toegepast, mits met schriftelijk toestemming van FARADBOX.nl.
 4. FARADBOX.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen/aan te vullen.
 5. De wederpartij stemt met deze Algemene Voorwaarden in als men gebruik maakt van de site van FARADBOX.nl om bestelling(en) te plaatsen.

Artikel 2         Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn INCLUSIEF btw en INCLUSIEF verzendkosten.
 2. De producten worden geleverd tegen de prijs die op de dag van overeenkomst geldt.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomsten

 1. Deze overeenkomst komt tot stand als de wederpartij het bestelde heeft betaald.
 2. Deze overeenkomst kan alleen worden ontbonden in opdracht van de wederpartij door schriftelijke toestemming van FARADBOX.nl.

Artikel 4         Betaling

 1. Via internet kan de bestelling op de volgende manieren betaald worden:
        - iDeal;
        - AfterPay; 
        - PayPal;
        - Bancontact;
        - Sofort Banking;
        - Vooruitbetaling;
        - Visa;
        - MasterCard;
        - Maestro;

     2. Algemene voorwaarden AfterPay:
        
       - AfterPay voor Nederlandse consumenten:​ https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
       - AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
       - AfterPay voor Nederlandse bedrijven: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk
 

Artikel 5         Leveringen en leveringstijden

 1. FARADBOX.nl streeft ernaar binnen 1-4 werkdagen de producten te leveren (doorgaans is dit de eerst volgende werkdag voor de meeste aangeboden producten op onze site) op het opgegeven adres door de wederpartij.
 2. Als het bestelde product niet op voorraad is wordt de wederpartij bericht per e-mail. Hierin staat wanneer het product weer beschikbaar is en dus zal worden afgeleverd.

Artikel 6         Reclameren, retour en ruilen

 1. Wanneer de producten bij de wederpartij zijn afgeleverd, is de wederpartij verplicht om te producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en op overige gebreken.
 2. Indien het pakket op moment van afleveren beschadigingen vertoont dient dit direct kenbaar gemaakt te worden aan de vervoerder door "beschadiging zending" te melden op de handterminal van de chauffeur.
 3. Indien er gebreken zijn aan het ongebruikte product, is de wederpartij verplicht dit binnen 1 dag, na aflevering, per e-mail te melden aan FARADBOX.nl.. Na die dag wordt de reclame niet meer in behandeling genomen door FARADBOX.nl.
 4. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van FARADBOX.nl aan de wederpartij worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.
 5. De transportkosten voor het terugzenden van het product is voor rekening van de wederpartij, tenzij punt 2.
 6. De wettelijke termijn van de herroepingsplicht bedraagt 14 kalenderdagen. Klik hier voor het herroepingsformulier. Consumenten hebben 14 dagen de tijd om het retour aan te melden, na deze melding heeft u vervolgens 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
 7. Na aanmelding van het retour bij ons voldoen wij binnen 14 dagen het verschuldigde retourbedrag op uw rekening.

Artikel 7         Aansprakelijkheid en garantie

 1. FARADBOX.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product.
 2. FARADBOX.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het van het product bij terugzending door wederpartij aan FARADBOX.nl.
 3. FARADBOX.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies als gevolg van punt 1 en/of 2.
 4. De producten hebben een garantie van 3 of 5 jaar, afhankelijk van het product.

Artikel 8         Persoonsgegevens

 1. Alle gegevens van de wederpartij worden niet aan derden verstrekt.
 2. Wanneer de wederpartij zijn/haar gegevens wil wijzigen/inzien, kan dit per e-mail worden aangevraagd.

Artikel 9         Rechtmacht en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen FARADBOX.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10         Klachten 

 1. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@faradbox.nl, wij zullen er alles aan doen om u met uw klacht tevreden te stellen, leidt dit echter niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .
 3. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.